Przewóz ADR

Oferujemy usługę przewozu ADR, która dotyczy transportu towarów określanych jako niebezpieczne. Należą do nich m.in.: proch, sztuczne ognie, amunicja oraz wszystkie inne, które ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi bądź środowiska. Warunki transportu tego rodzaju materiałów są ściśle regulowane przez normy prawne, a konkretnie przez umowę dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, która została sporządzona 30 września 1957 roku w Genewie. Za jej opracowanie i wydanie odpowiedzialny był Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego. W firmie Maximus ogromne znaczenie ma aspekt bezpieczeństwa, dlatego przewóz ADR odbywa się zgodnie z ustaleniami prawnymi.

Nasi kierowcy mają wiedzę z zakresu konkretnych zasad przewozu takiego ładunku. Są również przeszkoleni, jak zachować się w sytuacjach awaryjnych, aby zminimalizować ich skutki. Mają uprawnienia, które umożliwiają im legalne przewożenie materiałów zapalnych czy promieniotwórczych. Dużą wagę przykładamy również do przestrzegania przepisów dotyczących pracy przewoźników, aby kierowcy byli przez całą trasę równie skoncentrowani, co pozwala na bezpieczną realizacją zleceń i ma tym większe znaczenie, że należycie przeprowadzony przewóz ładunków niebezpiecznych zmniejsza ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.

ADR przewóz — dostosowanie pojazdów

Dysponujemy samochodami odpowiednio przystosowanymi do ADR przewozu. Uzyskaliśmy świadectwa dopuszczenia pojazdów potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych do bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych. W związku w tym pojazdach znajdują się stosowne znaki ostrzegawcze, gaśnice o ustawowo uregulowanej masie, rękawice, okulary, kamizelki odblaskowe i nieiskrzące latarki dla każdego z członków załogi. Wszystkie zlecenia traktujemy w indywidualny sposób, aby zapewnić realizację usług zgodną z oczekiwaniami Klientów. Podejmujemy się współpracy zarówno z niewielkimi przedsiębiorstwami, jak i firmami o rozbudowanej strukturze.

Wieloletnie doświadczenie w transporcie krajowym i spedycji międzynarodowej sprawiły, że współpracowaliśmy z licznymi przedsiębiorcami z różnych dziedzin. Dzięki temu potrafimy dobierać systemy i rozwiązania umożliwiające sprawną oraz efektywną pracę, która wpływa na osiągane przez Ciebie dochody i pomaga minimalizować koszty związane z wykonywaniem pracy. W razie pytań odnośnie do transportu ADR zachęcamy do kontaktu. Nasi pracownicy pomogą Ci w doborze stosownych rozwiązań i udzielą niezbędnych porad merytorycznych. Zapraszamy do współpracy.