Obsługa celna w Poznaniu – procedura uproszczona

Specjalizujemy się w obsłudze celnej w systemie uproszczonym, który sprzyja sprawniejszej organizacji handlu zagranicznego, zarówno pod względem logistycznym, jak i finansowym.
Procedura uproszczona oznacza przejęcie przez zaufanego importera/eksportera wszelkich formalności związanych z odprawą celną oraz przeniesienie na agencję odpowiedzialności za poprawny przebieg odprawy. Zadanie organów administracyjnych ogranicza się wtedy wyłącznie do kontroli prawidłowości dokonywanych przez agencję celną zgłoszeń.

Zalety obsługi celnej w systemie uproszczonym

 
Procedura uproszczona znacznie ułatwia przeprowadzenie działań niezbędnych do objęcia towarów procedurami celnymi.
Oznacza nie tylko ograniczenie działań organów celnych, ale także maksymalne skrócenie czasu trwania poszczególnych odpraw, dużą oszczędność finansową, możliwość stosowania dostaw "just-in-time" oraz technologii elektronicznego przetwarzania danych.

Dzięki procedurze uproszczonej wszystkie czynności związane z odprawą możliwe są do zrealizowania w biurze agencji celnej.


Posiadamy miejsce uznane w Poznaniu przy ul. Wichrowej 4. 
Korzystanie z odprawy celnej w procedurze uproszczonej znacznie skraca czas oczekiwania na zwolnienie towaru do procedury. 
Odprawy celne w eksporcie dokonywane są również poza godzinami pracy urzędu celnego. Ponadto korzystanie z procedury uproszczonej w imporcie daje możliwość odroczenia płatności podatku VAT. 
Rozliczenia podatku VAT dokonuje importer w deklaracji podatkowej VAT-7, VAT-7K.