Transport towarowy – dokumenty do pobrania

W świetle prawa przewozowego, art. 47 ust. 3 Ustawy Prawo Przewozowe oraz art. 4 konwencji CMR, dowodem zawarcia umowy przewozu jest list przewozowy. Przy czym list przewozowy może nie być jedynym dopuszczalnym dowodem zawarcia umowy przewozu. Dlatego też, podczas zawierania umowy przewozu, istotne jest przyjęcie zlecenia transportowego, które jednoznacznie określa zlecenie przewozu towaru z punktu A do punktu B.

Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne dokumenty do pobrania.