MAXIMUS to również profesjonalna Agencja celna!

Świadczymy usługi z zakresu reprezentacji podmiotów gospodarczych przed Izbą Celną i Urzędem Celnym w Poznaniu.
Naszym głównym zadaniem jest kompleksowe reprezentowanie interesów Klienta, zgłaszanie towarów do odprawy celnej, a także profesjonalne doradztwo.
Stosujemy procedurę uproszczoną, dzięki której odprawa trwa znacznie krócej, a jej koszty są ograniczone do minimum.

Pośredniczymy przy następujących procedurach celnych:

- dopuszczenie do obrotu (odprawa ostateczna),
- odprawa czasowa, 
- uszlachetnianie bierne i czynne,
- wywóz poza obszar UE,
- świadectwo pochodzenia EUR1, A.TR,
- składanie i odbiór wniosków do Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- wypełnianie deklaracji akcyzowych AKC-U potrzebnych przy imporcie samochodów osobowych.

Jako czołowa Agencja celna w Poznaniu obsługujemy zarówno duże podmioty gospodarcze, jak i niewielkie firmy, każdorazowo gwarantując Klientom poufność danych i ochronę wszelkich informacji handlowych pozyskanych w trakcie współpracy. 
Reprezentowanie interesów Klienta odbywa się na podstawie udzielonego nam upoważnienia. 

Aby  dokonać odprawy celnej eksportowej bądź importowej  firma musi posiadać numer EORI , W tym celu należy dokonać elektronicznej rejestracji w Systemie elektronicznym Służby Celnej -  usługa e-Klient (szczegółowa instrukcja znajduje się w zakładce przydatne linki)  

lub dokonać rejestracji za naszym pośrednictwem.

Aby nasza agencja mogła Państwa reprezentować bądź uzyskać numer EORI należy:

 1. Wypełnić druk upoważnienia  (znajduje się w zakładce do pobrania)

  WAŻNE: Upoważnienie może zostać podpisane przez właściciela bądż osobę wskazaną do reprezentacji w KRS. W przypadku spółki cywilnej wymagane są podpisy wszystkich współników lub umowa spółki na potwierdzenie że dany wspólnik może  samodzielnie reprezentować spółke. 

 2. Wypełnić druk Dane firmy (również w zakładce do pobrania)

 3.  Uiścić opłatę skarbową w kwocie 17 zł na konto

  Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

  PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

  Tytułem: Upoważnienie dla AC MAXIMUS
 4. Przesłać w/w dokumenty do naszej siedziby  ul. Wichrowa 4/6, 60-449 Poznań