Oferujemy obsługę w zakresie sporządzania i składania deklaracji statystycznej Intrastat. 

Intrastat to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej. 

Deklaracja ta w formie zbiorczej, miesięcznej informacji o dokonanych przywozach i wywozach, składana jest do Izby Celnej w Szczecinie za pośrednictwen elektronicznego systemu Celina. Obowiązek ten dotyczy tych firm, które są zarejestrowanymi płatnikami podatku VAT i przekroczą w swoich obrotach towarowych z krajami UE progi statystyczne, ustalane corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.

Oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę w zakresie:

- ewidencji obrotu towarowego wewnątrz UE

- opracowania danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji INTRASTAT

- wypełniania deklaracji INTRASTAT

- reprezentowania podmiotu przed Urzędem Celnym

- dokonywania korekt deklaracji INTRASTAT


 

Deklaracje sporządzamy w oparciu o przesłane nam dane księgowe. Zapewniamy naszym Klientom zachowanie tajemnicy handlowej. 
Reprezentowanie firmy Klienta odbywa się na podstawie udzielonego nam upoważnienia. 

Aby nasza agencja mogła Państwa reprezentować bądź uzyskać numer EORI należy:

  1. Wypełnić druk upoważnienia  (znajduje się w zakładce do pobrania)

WAŻNE: Upoważnienie może zostać podpisane przez właściciela bądż osobę wskazaną do reprezentacji w KRS. W przypadku spółki cywilnej wymagane są podpisy wszystkich współników lub umowa spółki na potwierdzenie że dany wspólnik może  samodzielnie reprezentować spółke. 

  1. Wypełnić indywidualnie przygotowaną umowę.
  2.  Uiścić opłatę skarbową w kwocie 17 zł na konto

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

  1. Przesłać w/w dokumenty do naszej siedziby  ul. Wichrowa 4/6, 60-449 Poznań