Agencja celna — Poznań

Maximus to agencja celna działająca w Poznaniu. Świadczymy usługi z zakresu reprezentacji podmiotów gospodarczych przed Izbą Celną i Urzędem Celnym. Zajmujemy się przede wszystkim kompleksowym reprezentowaniem interesów Klientów, zgłaszaniem towarów do odprawy celnej, a także profesjonalnym doradztwem. Oferujemy także wsparcie z formalnościami związanymi z Brexitem. W obsłudze celnej stosujemy procedurę uproszczoną, dzięki której odprawa trwa bardzo krótko, a jej koszty zostają ograniczone do minimum.

Procedury celne

Pośredniczymy przy następujących procedurach celnych:

 • dopuszczenie do obrotu (odprawa ostateczna): dotyczy przywozu towarów spoza obszaru Unii Europejskiej na obszar unijny. Objęcie procedurą odbywa się na podstawie zgłoszenia celnego, którego należy dokonać w formie pisemnej (elektronicznej lub papierowej), choć są sytuacje, w których dopuszczalne jest zgłoszenie ustne. Procedura wymaga uiszczenia opłat prawnie należnych, a w szczególności należności celnych przywozowych. W wyniku jej przeprowadzenia towar niekrajowy uzyskuje status celny towaru krajowego;
 • odprawa czasowa: procedura umożliwia przewiezienie towarów na obszar Unii Europejskiej na jakiś czas bez konieczności uiszczania za nie należności celnych przywozowych całkowicie lub częściowo. Dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców, mających siedziby poza UE, którzy chcą zaprezentować swoje towary w Unii czy podmiotów mających siedzibę na terenie UE, a czasowo chciałyby używać nieunijnych towarów. W zależności od rodzaju towaru można ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych;
 • uszlachetnianie bierne i czynne: uszlachetnianie bierne umożliwia czasowe wywożenie towarów poza obszar UE i poddawanie ich dalszej obróbce. Z kolei uszlachetnienie czynne umożliwia czasowe przewiezienie towarów na obszar UE w celu poddanie ich przetwórstwu;
 • wywóz poza obszar UE: procedura umożliwia wyprowadzenie towaru z UE poza obszar unijny. Powinna być dokonywana za pomocą systemu AES/ECS2, jednak w przypadkach procedury awaryjnej oraz zgłoszenia przed podróżnego dopuszczalna jest forma papierowa;
 • świadectwo pochodzenia EUR1, A.TR: EUR1 to dokument, który wystawia eksporter w trakcie wysyłki towarów, mających unijne preferencyjne pochodzenie do krajów, które podpisały z UE stosowne umowy handlowe. Jest on legalizowany przez Urzędy Celne. Z kolei A.TR to dokument wykorzystywany w wymianie handlowej między UE a Turcją;
 • otwieranie i zamykanie karnetów TIR: karnety TIR to międzynarodowe celne dokumenty tranzytowe, które upraszczają procedury na przejściach granicznych;
 • składanie i odbiór wniosków do Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • wypełnianie deklaracji akcyzowych AKC-U potrzebnych przy imporcie samochodów osobowych.

Jako czołowa agencja celna w Poznaniu obsługujemy zarówno duże podmioty gospodarcze, jak i niewielkie firmy. Za każdym razem gwarantujemy Klientom poufność danych i ochronę wszelkich informacji handlowych pozyskanych w trakcie współpracy.

Reprezentowanie interesów Klienta przez agencję celną odbywa się na podstawie udzielonego nam upoważnienia.

Aby nasza agencja celna mogła Państwa reprezentować bądź uzyskać numer EORI należy:

 1. Wypełnić druk upoważnienia (znajduje się w zakładce do pobrania)
  WAŻNE: Upoważnienie może zostać podpisane przez właściciela bądź osobę wskazaną do reprezentacji w KRS. W przypadku spółki cywilnej wymagane są podpisy wszystkich wspólników lub umowa spółki na potwierdzenie, że dany wspólnik może samodzielnie ją reprezentować.
 2. Wypełnić druk dane firmy (również w zakładce do pobrania)
 3. Uiścić opłatę skarbową w kwocie 17 zł na konto
  Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
  PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
 4. Przesłać w/w dokumenty do naszej siedziby: ul. Wichrowa 4/6, 60-449 Poznań