Agencja celna w Poznaniu

Przedsiębiorstwo MAXIMUS to również profesjonalna agencja celna.

Świadczymy usługi z zakresu reprezentacji podmiotów gospodarczych przed Izbą Celną i Urzędem Celnym w Poznaniu.

Zajmujemy się przede wszystkim kompleksowym reprezentowaniem interesów Klientów, zgłaszaniem towarów do odprawy celnej, a także profesjonalnym doradztwem.

W obsłudze celnej stosujemy procedurę uproszczoną, dzięki której odprawa trwa bardzo krótko, a jej koszty ograniczone zostają do minimum.

Pośredniczymy przy następujących procedurach celnych:

- dopuszczenie do obrotu (odprawa ostateczna),
- odprawa czasowa,
- uszlachetnianie bierne i czynne,
- wywóz poza obszar UE,
- świadectwo pochodzenia EUR1, A.TR,
- otwieranie i zamykanie karnetów TIR,
- składanie i odbiór wniosków do Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- wypełnianie deklaracji akcyzowych AKC-U potrzebnych przy imporcie samochodów osobowych.

Jako czołowa agencja spedycyjna w Poznaniu obsługujemy zarówno duże podmioty gospodarcze, jak i niewielkie firmy. Za każdym razem gwarantujemy Klientom poufność danych i ochronę wszelkich informacji handlowych pozyskanych w trakcie współpracy.

Reprezentowanie interesów Klienta odbywa się na podstawie udzielonego nam upoważnienia.

Aby dokonać odprawy celnej, eksportowej bądź importowej, firma musi posiadać numer EORI. W tym celu należy dokonać elektronicznej rejestracji w systemie elektronicznym Służby Celnej – usługa e-Klient (szczegółowa instrukcja znajduje się w zakładce „przydatne linki”).

Rejestracji można również dokonać za naszym pośrednictwem.

Aby nasza agencja celna mogła Państwa reprezentować bądź uzyskać numer EORI należy:

  1. Wypełnić druk upoważnienia (znajduje się w zakładce do pobrania)
    WAŻNE: Upoważnienie może zostać podpisane przez właściciela bądź osobę wskazaną do reprezentacji w KRS. W przypadku spółki cywilnej wymagane są podpisy wszystkich wspólników lub umowa spółki na potwierdzenie, że dany wspólnik może samodzielnie ją reprezentować.
  2. Wypełnić druk dane firmy (również w zakładce do pobrania)
  3. Uiścić opłatę skarbową w kwocie 17 zł na konto
    Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
    PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
  4. Przesłać w/w dokumenty do naszej siedziby: ul. Wichrowa 4/6, 60-449 Poznań