BLOG

Bezpieczeństwo w transporcie towarów

Kategoria: Blog

Transport towarów

Bezpieczeństwo przewożonych towarów jest jedną z kluczowych kwestii w działalności logistycznej i dotyczy wielu aspektów. Istotne jest zarówno zabezpieczenie samego ładunku, przez właściwe rozmieszczenie, zamocowania i stworzenie optymalnych warunków do jego transportu, np. określonej temperatury czy ochrony przed czynnikami zewnętrznymi, jak i zagwarantowanie ochrony przed kradzieżą czy uszkodzeniem ładunku przez osoby postronne. Ważna jest również dbałość o bezpieczeństwo kierowcy i samochodu podczas transportu, m.in. przez stosowanie odpowiednich sprawnie działających systemów wspomagających jazdę, od układu hamulcowego po monitorowanie położenia za pomocą GPS. W przypadku przewozu substancji niebezpiecznych objętych konwencją ADR konieczne jest też posiadanie odpowiedniego wyposażenia oraz oznakowania pojazdu. Zobaczmy, jakie są najważniejsze kwestie związane z bezpiecznym przewozem ładunków.

Przewóz substancji ADR

Jednym z podstawowych warunków bezpiecznego przewozu ładunku jest jego prawidłowe rozmieszczenie na pojeździe. Ładunek musi być zabezpieczony przed przesuwaniem się, przewróceniem czy przechylaniem. W zależności od rodzaju ładunku może on być unieruchamiany specjalnymi klinami, przypinany pasami lub łańcuchami. Jeśli ściany przestrzeni ładunkowej są wystarczająco mocne, stosuje się różne materiały sztauerskie np. deski, puste palety, poduszki powietrzne czy konstrukcje rozporowe.

W przypadku transportu substancji niebezpiecznych zgodnie z konwencją ADR ważne jest również ścisłe przestrzeganie wszystkich obowiązujących w tym zakresie regulacji. Ładunki powinny być umieszczone w opakowaniach zapewniających pełną szczelność i chroniących przez niekontrolowanym wydostaniem się substancji. Auto musi być wyposażone w środki pozwalające na reakcję w razie rozprzestrzenienia się niewielkiej ilości przewożonego ładunku, a także w środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla kierowcy. Konieczne jest także posiadanie odpowiedniego sprzętu gaśniczego, który pozwoli na opanowanie pożaru auta.

Pojazd przewożący substancje podlegające konwencji ADR – gazy, ciecze lub ciała stałe o działaniu żrącym lub trującym, a także takie, które są łatwopalne albo stwarzają zagrożenie wybuchem, powinien być właściwie oznakowany. Umieszcza się na nim m.in. pomarańczowe tablice z czarną obwódką sygnalizujące przewóz ADR, a także specjalne znaki, na których są kody liczbowe, a także piktogramy określające typ substancji i specyfikę jej działania.

Przy przewozie substancji niebezpiecznych nieodzowna jest też szczegółowa dokumentacja dotycząca rodzaju ładunku. Kierowca pojazdu musi zaś mieć dokumenty potwierdzające odbycie stosownego szkolenia. Ważne jest również przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas załadunku i rozładunku takich towarów.