BLOG

Deklaracja statystyczna Intrastat. Co to takiego?

Kategoria: Blog

Gdzie składać deklarację statystyczną Intrastat?

Deklaracja statystyczna Intrastat jest elementem systemu statystycznego, mającego na celu zbieranie informacji oraz ustalanie stanu transakcji wewnątrzwspólnotowych. Wyróżnia się dwa rodzaje tego typu deklaracji: Intrastat-Wywóz oraz Intrastat-Przywóz.

Wszystkiego, co warto o niej wiedzieć, dowiesz się, czytając nasz wpis.

Dla kogo?

Zgodnie z przepisami, obowiązek przekazywania omawianych deklaracji spoczywa na osobach fizycznych lub prawnych, a także na jednostkach organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, a które są podatnikami VAT i dokonują wymiany z innymi państwami Europy.

Ponadto deklarację tę musi złożyć każdy przedsiębiorca, którego wywóz lub przywóz w danym roku podatkowym przekroczył któryś z progów, ustalanych przez Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Będzie musiał on złożyć deklarację statystyczną Intrastat, także wtedy, kiedy nastąpi przekroczenie składek z aktualnego roku, mimo iż transakcje dotyczyły roku poprzedniego. Podatnik przekraczający próg tylko dla wywozu, składa deklarację informacyjną wyłącznie w tym zakresie.

Co w deklaracji?

Składając deklarację w zakresie progów podstawowych musimy umieścić w niej:

 • okres sprawozdawczy,
 • rodzaj deklaracji,
 • kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja Intrastat,
 • odbiorcę przy przywozie, nadawcę przy wywozie,
 • łączną wartość fakturową w polskich złotych,
 • łączną liczbę pozycji,
 • numer pozycji,
 • opis towaru,
 • kod kraju wysyłki dla przywozu lub kod kraju przeznaczenia dla wywozu,
 • kod rodzaju transakcji,
 • kod towaru

A także masę netto, ilość w uzupełniającej jednostce miary, wartość fakturową w polskich złotych oraz dane wypełniającego. W przypadku progów szczegółowych, oprócz powyższych danych, w deklaracji należy umieścić łączną wartość statystyczną w polskich złotych, kod warunków dostawy, kod rodzaju transportu oraz wartość statystyczną w polskich złotych.

Gdzie składać deklarację statystyczną Intrastat?

Deklarację statystyczną Intrastat należy składać w Izbie Celnej w Szczecinie. Składane są one w formie elektronicznej.

Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy. Na złożenie omawianej deklaracji ma on czas do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.