BLOG

Korzyści ze współpracy z agencją spedycyjną

Kategoria: Blog

Firma spedycyjna

Zlecenie transportu towarów agencji spedycyjnej ma ogrom zalet, dlatego producenci czy dystrybutorzy chętnie korzystają z takich usług. To sposób na odciążenie firmy z konieczności posiadania własnej floty lub organizowania transportu towarów. Jakie jeszcze korzyści daje współpraca z agencją spedycyjną?

Oszczędności

Choć wydaje się, że skorzystanie z usług pośrednika w transporcie towarów dodatkowo podnosi koszty, zwykle jest dokładnie odwrotnie. Samodzielne negocjowanie stawki w firmach transportowych, nie przynosi zwykle takich korzyści ekonomicznych, jakie może zaproponować agencja spedycyjna, która w ramach stałej współpracy z takimi firmami negocjuje korzystniejsze ceny dla swoich klientów, lub korzystając z doświadczenia na rynku, znajduje optymalne rozwiązania, korzystne z finansowego punktu widzenia dla własnych klientów.

Bezpieczeństwo

Agencje spedycyjne działają zgodnie z przepisami prawa, które zobowiązują je do posiadania odpowiednich licencji, będących gwarantem bezpieczeństwa, profesjonalizmu i wiarygodności firmy, która zobowiązuje się do zorganizowania transportu, często bardzo kosztownych ładunków. Agencja taka musi posiadać ubezpieczenia w określonej wysokości, by w razie szkody, pokryć straty swoich klientów. Agencja ma obowiązek zapewnić taki sposób transportu, by na każdym jego etapie, towar był w posiadaniu określonego przewoźnika. Każdy z tych przewoźników jest za niego odpowiedzialny, a szczegółowy zakres odpowiedzialności jest ustalony.

Dywersyfikacja środków transportu

Dzięki agencji spedycyjnej możliwy jest transport towarów wymagających specjalnych środków transportu, ale także z wykorzystaniem wszystkich jego rodzajów. Ważne, by zoptymalizować cenę dostawy oraz bezpieczeństwo dostarczenia towarów. Agencje spedycyjne mogą więc łączyć transport kołowy z lotniczym, czy kolejowym. Samodzielne zorganizowanie różnych form transportu wraz z konieczną dokumentacją, byłoby dla klientów trudne i pracochłonne. Zlecenie tego agencji spedycyjnej ułatwia to zadanie, zmniejszając nakład pracy konieczny do organizacji transportu.

Łatwa wysyłka na duże odległości

Bywa, że towar musi być wysłany do odległego miejsca. Dla agencji spedycyjnej nie jest to problemem. Spedytorzy są specjalistami od transportu i wiedzą jak i czym można dostarczyć towar nawet na odległy kraniec świata, korzystając z dostępnych możliwości, ale także optymalizując koszty. To ogromna zaleta i możliwość wykorzystania know-how specjalistów z branży.

Z usług agencji spedycyjnych korzysta większość firm produkcyjnych, dostarczających swoje towary na terenie jednego kraju, ale także wysyłających je za granicę, nawet w odległe miejsca świata. Dziś rzadko firmy korzystają z własnych flot transportowych, gdyż jest to mniej konkurencyjne, niż możliwości, jakie oferują agencje spedycyjne.