BLOG

Odprawa ostateczna – podstawowe informacje

Kategoria: Blog

kontrola graniczna

 

Obrót towarowy pomiędzy poszczególnymi państwami uwzględnia odprawę celną. Pomyślne przejście procedury celnej umożliwia legalny wywóz towarów za granicę, przywóz towarów spoza granicy oraz ich transport na terenie celnym danego kraju. Procedura celna dotyczy także przekraczających granicę osób. Wyjaśniamy, czym jest ostateczna odprawa celna i w jaki sposób można ułatwić eksport i import towarowy.

 

Jakiego transportu dotyczy odprawa celna?

Międzynarodowy przepływ towarów jest związany z odprawą celną. Dotyczy ona nie tylko towarów transportowanych drogą lądową, ale także drogą morską i lotniczą. Celem odprawy celnej jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z obrotem towarowym, które uwzględniają m.in. sprawdzenie przewożonych przez granicę ładunków w celu potwierdzenia ich zgodności z deklarowanym na podstawie dokumentacji stanem. Dzięki odprawie celnej możliwe jest przestrzeganie prawa obowiązującego w danym kraju oraz prawa regulowanego na podstawie umów międzynarodowych.

 

Odprawa ostateczna – co warto o niej wiedzieć?

Odprawa celna uwzględnia:

Z odprawą ostateczną mamy do czynienia wówczas, gdy przewożone towary nie są zwracane (cofane) na granicy i zostają zgodnie z obowiązującym prawem odprawione ze względu na dopełnienie wszystkich formalności. Dzięki ostatecznemu odprawieniu towaru może on spokojnie wyruszyć w dalszą drogę. Ostateczna odprawa celna jest równoznaczna z dopuszczeniem towaru do obrotu. W przypadku odprawy czasowej oraz odprawy odroczonej mamy do czynienia z nieco inną procedurą. Odprawa czasowa ma miejsce wówczas, gdy odprawiany na granicy towar po określonym czasie ponownie przekracza granicę celną (wraca do kraju, którego granicę przekroczył). To często stosowana procedura np. w przypadku wysyłki towarów na targi do innego kraju. Odprawa odroczona to dość problematyczny rodzaj odprawy celnej, bo związana jest ona z koniecznością przekazania ładunku do innego Urzędu Celnego np. ze względu na brak odpowiednich urządzeń, które pozwalają na jego dokładną kontrolę.

 

Jak ułatwić procedurę celną i uniknąć błędów?

W przypadku międzynarodowego przepływu towarów można skorzystać z pomocy agencji celnych, które pośredniczą przy dopełnianiu formalności celnych, reprezentując podmioty gospodarcze przed Izbą Celną oraz Urzędem Celnym. Jesteśmy agencją celną, która reprezentuje przedsiębiorców głównie przed Urzędem Celnym w Poznaniu, w przypadku eksportów możliwe jest zdalne dokonanie eksportu Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu skutecznie pośredniczymy przy procedurach celnych, które uwzględniają nie tylko odprawę celną ostateczną i odprawę czasową, ale także m.in. wywóz towarów poza obszar UE, wypełnienie deklaracji akcyzowych niezbędnych w przypadku importu samochodów, a także załatwianie formalności dotyczących wniosków do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.