BLOG

Różnice między transportem a spedycją

Kategoria: Blog

Logistyka

Chociaż pojęcia transportu i spedycji używane są zamiennie, w istocie oznaczają dwie różne działalności. Spedycja jest czymś znacznie szerszym, aniżeli transport. Jakie inne różnice między transportem a spedycją możemy wyróżnić? Przeczytaj nasz wpis, aby się przekonać.

Z punkt A do punktu B

Transport zatem oznaczać będzie ogół czynności, związanych z przemieszczaniem towarów lub ludzi z punktu A do punktu B za pośrednictwem różnego rodzaju środków transportu.

Ze względu na formę transportu, wyróżniamy transport:

  • morski
  • transport lądowy, w tym drogowy i kolejowy
  • powietrzny, czyli lotniczy
  • mieszany

W zakres transportu, w przeciwieństwie do spedycji, nie wchodzić będą zatem pozostałe czynności, związane z organizacją przewozu.

Logistyka

Spedycją natomiast nazwiemy ogół działań, związanych z organizacją przewozu towarów, w tym przyjmowanie zleceń, doradztwo, wybór oraz organizacja środków transportu, nadawanie, odbieranie, rozładowywanie, przeładowywanie i przekazywanie przesyłek, a także zajmowanie się wszelką dokumentacją z nimi związaną. Spedytor zawiera umowy, kompletuje dokumenty i wystawia listy przewozowe. Do jego obowiązków będzie należało ubezpieczenie przewożonych towarów, a także przygotowywanie ich do odpraw celnych.

Ponieważ spedycja obejmuje bardzo szeroki zakres czynności, spedytor współpracuje z agencjami ubezpieczeniowymi i celnymi, portami lotniczymi, agentami okrętowymi, a także organami państwowymi.

Dlatego też umowa spedycyjna powinna zawierać zapisy dotyczące odpowiedzialności za terminowe i prawidłowe zrealizowanie usługi, w tym pozostałych czynności, poza samym transportem.

Warto także spedytor zdać sobie sprawę, że spedytor może być równocześnie przewoźnikiem, dlatego zawsze zwracajmy uwagę na treść podpisywanej umowy.

Aby mieć pewność, że nasza przesyłka dotarła na czas we wskazane miejsce, wybierajmy renomowanych, sprawdzonych i polecanych przez innych spedytorów oraz przewoźników.