BLOG

Specyfika przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR)

Kategoria: Blog

transport

Obecnie różnymi drogami – lądowymi, powietrznymi, wodnymi – przewożone są różne rodzaje ładunków. Transport i spedycja to branże, które mają ogromne znacznie dla większości współcześnie rozwijających się państw.

Bardzo istotną dziedziną transportu jest przewóz ADR, czyli towarów i ładunków niebezpiecznych, które wymagają zastosowania szczególnych środków ostrożności i przewidywania rozmaitych zdarzeń. Dodatkowo przewoźnicy i spedytorzy oraz wszyscy uczestnicy procesu transportowania ładunków niebezpiecznych muszą stosować się do wymogów i norm określonych przez międzynarodową konwencję ADR.

Specyfika transportu materiałów niebezpiecznych

Współczesna rozwinięta infrastruktura drogowa oraz odpowiednio przystosowane samochody ciężarowe umożliwiają przewóz niemal wszystkich towarów, w tym również materiałów niebezpiecznych. Przewóz ADR może być realizowany nawet na bardzo duże odległości. Niemniej jednak to właśnie w tym przypadku obowiązuje szereg bardzo restrykcyjnych norm, standardów oraz zasad bezpieczeństwa, które muszą zostać spełnione podczas realizacji przewozu groźnych ładunków.

W celu zapewniania całkowitej ochrony podczas całego procesu transportu na trasach międzynarodowych, niezbędne było stworzenie wspólnych, jednolitych dla różnych krajów regulacji prawnych. W związku z tym umowa ADR obowiązuje obecnie w 50 państwach. Warunki wyznaczone w konwencji muszą być przestrzegane przez te kraje podczas realizacji transportu ładunków niebezpiecznych na terenie całej Unii Europejskiej, a także państwa z poza UE, takich jak Turcja czy Kazachstan.

Ładunki niebezpieczne oraz pojazdu uczestniczące przewozie wynikające z ADR

W załączniku do umowy ADR znajduje się dokładna klasyfikacja wszystkich materiałów niebezpiecznych. Podzielono je na 13 podstawowych klas towarów niebezpiecznych, a dodatkowo znajduje się szczegółowy opis materiałów należących do poszczególnych klas. Oprócz tego w tej części umowy wyszczególniono też sposoby pakowania towarów niebezpiecznych, jak i metody ich oznaczania.

Normy ADR uwzględniają również szereg innych kwestii związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych. W dokumencie znajdują się szczegółowe warunki przewozu towarów niebezpiecznych, a nawet sposób manipulowania ładunkiem wewnątrz kontenera czy cysterny.

W umowie ADR znajduje się osobny załącznik (B), który poświęcony jest pojazdom oraz osobom uczestniczącym w całym procesie transportu materiałów niebezpiecznych. Przewóz tego rodzaju ładunków może odbywać się wyłącznie określonymi pojazdami, które spełniają wymagania konstrukcyjne i posiadają odpowiednie wyposażenie specjalistyczne. Kierowca pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne oraz inni członkowie załogi muszą mieć za sobą odpowiednie szkolenia, zdobyć umiejętności, wiedzę i kwalifikacji, czego potwierdzeniem są stosowne dokumenty.