BLOG

Spedycja towarów – ubezpieczenie

Kategoria: Blog

spedycja towarów

Szukając sposobu na przetransportowanie towaru mamy kilka możliwości. Można dokonać go drogą wodną, powietrzną, jednakże najczęściej wybieranym sposobem jest komunikacja drogowa. Wiele przedsiębiorców lub osób prywatnych korzysta z usług oferowanych przez firmy spedycyjne. Podstawowym narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo firmom transportowym i spedycyjnym jest ubezpieczenie.

Standardowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej spedytora

Podstawowy zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej spedytora pokrywa koszty związane z odpowiedzialnością cywilną spedytora za szkody powstałe w wyniku niewykonanie lub złego wykonania czynności w ramach zawartej umowy spedycyjnej. Spedytor zawierając umowę, zobowiązuje się do odpłatnego wysłania lub odbioru przesyłki bądź wykonania innych usług związanych z jej przewozem. Ubezpieczenie OCS pokrywa koszty z tytułu: bezpośredniej utraty, ubytku lub uszkodzenia powierzonego mienia w czasie wykonywania czynności spedycyjnej, szkody powstałej podczas składowania mienia oraz wynikłe z nieprawidłowego wypełnienia dokumentów lub niezgłoszenia przesyłki do ubezpieczeni. Niektóre firmy decydują się na poszerzenie ubezpieczenia o opcję ochrony w przypadku odpowiedzialności rzeczowe wynikłe z winy innego przewoźnika. Jeżeli spedytor sam przewozi ładunek, obowiązują go przepisy prawa przewozowego. W tym wypadku można dodatkowo poszerzyć ubezpieczenie OC spedytora, jako OC przewoźnika umownego w ruchu międzynarodowym i krajowym lub OC przewoźnika umownego w ruchu kabotażowym na terenie krajów Unii Europejskiej.

Gwarancje celno-podatkowe i inne ubezpieczenia                                 

Właściciel firmy spedycyjnej może również rozważyć ubezpieczeniowe gwarancje celno-podatkowe. Należą do nich gwarancja akcyzowa, gwarancja zapłaty długu celnego, gwarancja procedury tranzytowej WPT. Możliwe są również inne ubezpieczeni. W takim wypadku spedytor zawiera umowę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniową. Taką umowę można uzupełniać o koleje warianty, między innymi: polisę NNW kierowcy, autocasco, assistance, OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia.