BLOG

Transport ADR. Przewóz materiałów niebezpiecznych, a przepisy

Kategoria: Blog

Przewóz materiałów

Transport ADR odnoszący się do przewozu materiałów niebezpiecznych wiąże się z wieloma wyzwaniami, dlatego musi być wykonywany przez doświadczone i profesjonalne przedsiębiorstwa. Co na temat takiego transportu mówią przepisy?

Czym jest umowa ADR?

ADR to międzynarodowa konwencja regulująca zasady dotyczące transportowania niebezpiecznych materiałów. Wśród nich wyróżnia się m.in. gazy, materiały wybuchowe i samozapalne oraz materiały zakaźne. Obecnie przepisy te obowiązują w 50 krajach i wskazują, kto może wykonywać tego rodzaju usługi oraz w jaki sposób ma je realizować.

Jakie są obowiązki przewoźnika świadczącego usługi przewozów ADR?

Pierwszym etapem procesu jest prawidłowe zakwalifikowanie niebezpiecznego towaru do jednej z klas i upewnienie się, że konwencja ADR dopuszcza ich przewóz. Kolejny krok to odpowiednie zabezpieczenie ładunku, przy czym stosuje się tylko takie opakowania, które we właściwy sposób ochraniają towar. Przepisy wskazują również, jak ma być oznakowany pojazd przewożący ładunki niebezpieczne, co zależy od rodzaju materiału.

Obowiązki odbiorcy towarów niebezpiecznych

Określone obowiązki stoją jednak nie tylko przed firmą transportującą, ale również odbiorcą tego typu ładunków. Przede wszystkim przejęcie towaru ma odbywać się możliwie jak najszybciej, co pozwala na zminimalizowania ryzyka związanego z przewożeniem. Po dokonaniu rozładunku, z pojazdu trzeba również usunąć wszelkie oznaczenia, które wskazywały na przewóz materiałów niebezpiecznych.

Szkolenie kierowców

Konwencja ADR wskazuje ponadto, jakie umiejętności mają posiadać kierowcy zajmujący się takimi przewozami. W naszym kraju muszą mieć oni ukończone 21 lat, a także mają spełniać wymagania wynikające z ustawy o transporcie drogowym. Obowiązkowe jest również ukończenie kursu w zakresie transportu ADR, który finalizuje egzamin.

Transport ADR to usługi świadczone tylko przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które posiadają odpowiednią wiedzę (najczęściej niezbędne jest zatrudnienie doradcy w tym zakresie) i niezbędne zaplecze techniczne.