BLOG

Transport drobnicowy bez tajemnic

Kategoria: Blog

Transport spedycja

Transport drobnicowy przeprowadza się wtedy, gdy wymagania związane z przewozem określonego mienia nie zakładają wykorzystania całej powierzchni ładownej ciężarówki, a sam towar umieszczony jest w opakowaniach jednostkowych. To dobre rozwiązanie dla klientów zlecających niewielkie przewozy oraz mających towar o niewielkich gabarytach, wymagający transportu w osobnych opakowaniach.

Czym jest drobnica?

Drobnica to towar, który znajduje się w opakowaniach jednostkowych, takich jak kartony, skrzynie, beczki czy klatki. Zwykle nie zajmuje całej powierzchni ładunkowej (LTL – Less Than Truckload). W takich sytuacjach jest ona dzielona pomiędzy wiele ładunków, a trasa dostawy w optymalny sposób ustalana, by w opłacalny sposób dostarczyć przesyłki do klientów. Często w tym celu wykorzystuje się centra logistyczne.

Oznakowanie i sposób przenoszenia towaru

Oznakowanie ładunku drobnicowego jest niezwykle ważne, by trafił on do właściwej destynacji. Dla jego bezpieczeństwa znaczenie ma także ewentualne oznaczenie związane z koniecznością zachowania szczególnej ostrożności przy przenoszeniu towarów, ze względu na ich kruchość czy delikatność. Przesyłki drobnicowe mogą być pakowane w pakiety: na palety czy w kontenery, co w znacznym stopniu ułatwia ich przenoszenie i dodatkowo je zabezpiecza.

Drobnica w transporcie międzynarodowym

Korzyści z wykorzystania najlepszych firm transportowych, wykonujących transporty drobnicowe są niebagatelne. Przede wszystkim są to niższe koszty niż w przypadku samodzielnego organizowania transportu. To także gwarancja związana z doświadczeniem i pewność, że ładunek, wraz z właściwą dokumentacją, trafi tam, gdzie jest adresowany. To także ułatwienia formalne związane z doświadczeniem w kompletowaniu dokumentacji, także wtedy, gdy konieczna jest odprawa celna.

Transport drobnicowy – korzyści

Dla klienta zlecającego transport drobnicowy, wykorzystanie firmy transportowej to przede wszystkim sposób na obniżenie kosztów i scedowanie odpowiedzialności za dostawę towaru na firmę transportową. Dzięki wykorzystaniu różnych form transportu drobnicowego klient ma możliwość rozszerzenia swojej działalności na większym obszarze, bez ponoszenia wysokich kosztów związanych z dostawą towarów lub nawet z organizacją własnej floty.

Transport drobnicowy to dziś oczywistość, która narodziła się z potrzeb rynku. To korzystny sposób na wykorzystanie zasobów firmy transportowej.