BLOG

Transport ponadgabarytowy

Kategoria: Blog

Transport ponadgabarytowy

Firmy przewozowe przyjmują nie tylko zlecenia, które dotyczą przewozu towarów o standardowych wymiarach, ale transportują również załadunki o nietypowej wielkości tak zwane ponadgabaryty. Przewóz tego typu rzeczy musi być wykonywany przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów. Bardzo ważne jest również odpowiednie doświadczenie osoby prowadzającej transport.

Przesyłki ponadgabarytowe w świetle prawa

Głównym wyznacznikiem zasad przewozów na terenie Unii Europejskiej jest prawo drogowe. Według niego masa całkowita pojazdu pięcioosiowego to 40 ton. Jego wymiary w wersji standardowej powinny wynosić 16,5 m długości, 4 m wysokości oraz 2,55 m szerokości. Zdarza się jednak, że przewożony towar wymaga pojazdów o większej ładowności i długości. Dlatego w niektórych przypadkach możliwe jest użycie samochodów o masie całkowitej 60 ton oraz długości nieprzekraczające 30 m.  Bywa, że i takie wymiary pojazdów nie są wystarczające, a transportowany przedmiot nie może zostać podzielony na elementy. W takim przypadku mówimy o transporcie ponadgabarytowym. Jeszcze kilka lat temu wykonując takie zlecenie, przewoźnik musiał uzyskać zezwolenie na poruszanie się z tego typu ładunkiem. Od 2012 roku uproszczono procedury, co znacznie ułatwiło pracę firmom spedycyjnym. Zastąpiono każdorazowe zezwolenie możliwością uzyskania stałej licencji, ważnej nawet 24 miesiące.

Zezwolenia konieczne w transporcie ponadgabarytowym

Istnieje siedem rodzajów zezwoleń wydawanych w przypadku ładunków ponadgabarytowych. W większości są one ważne od 6 do 12 miesięcy. Wyjątkiem jest kategoria piąta, którą można uzyskać nawet na 24 miesiące. W takim przypadku całkowita, dopuszczalna masa pojazdu może wynosić 60 ton. W zależności od rodzaju kategorii zezwolenie może być wydawane przez zarządcę dróg, po której ma poruszać się pojazd, starostę, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub poza granicami kraju przez naczelnika urzędu celnego.