BLOG

Jakie uprawnienia i licencje powinien posiadać spedytor?

Kategoria: Blog

Najważniejszym i nadrzędnym zadaniem spedytora jest dbałość o dobrostan powierzonego do przewozu towaru. Z tego względu musi mieć on rozległą wiedzę, dotyczącą zarówno specyfikacji określonych towarów i potrzeb związanych z jego przewozem, jak również taborem oraz jego możliwościami i prawem pracy, dotyczącym kierowców. Aby móc wykonywać działalność spedycyjną, należy posiadać odpowiednią licencję, wydawaną przez stosowny organ.

Czym jest licencja spedycyjna?

Licencja spedytora umożliwia wykonywanie działalności pośrednictwa w przewozie rzeczy. To dokument, który jest konieczny do prowadzenia działalności transportowej w zakresie przewozu towarów. Licencja taka jest wydawana na okres 2-50 lat, w zależności od czasu, jaki został określony we wniosku o wydanie licencji. Koszt takiej licencji jest uzależniony właśnie od tego, na jaki okres została wydana.

Kto może się ubiegać o licencję spedytora?

Licencja spedytora wydawana jest osobom, które przede wszystkim nie były karane za przestępstwa karne, skarbowe lub przestępstwa umyślne, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy, albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu. Drugim ważnym warunkiem uzyskania licencji jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej związanej z transportem drogowym. Należy posiadać też zabezpieczenie w wysokości 50 tysięcy euro oraz certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Jeśli sam przedsiębiorca nie posiada takiego dokumentu, musi zatrudnić osobę, która się nim posługuje.

Czym jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych?

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest dokumentem niezbędnym do prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego. To dokument uprawniający do wykonywania zarówno transportu krajowego, jak i międzynarodowego. Taki dokument musi posiadać przewoźnik lub osoba, która zatrudniona jest przez przewoźnika na stanowisku zarządzającym. Chcąc uzyskać Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu, należy przejść stosowny kurs oraz zdać państwowy egzamin. Jest on skierowany zarówno do osób, które miały już doświadczenie jako szefowie firm, jak i tych, którzy będą je dopiero zdobywać. Dla osób z doświadczeniem organizowany jest egzamin w łatwiejszej formie – testów, a dla początkujących właścicieli firm dodatkowo są do rozwiązania zadania problemowe.

Wszystkie certyfikaty i licencje mają na celu zapewnienie wysokiej jakości usług transportowych i wyeliminowanie z rynku nieuczciwych podmiotów.