BREXIT-BĄDŹ PRZYGOTOWANY

Szanowni Państwo,

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obrót towarowy z Wielką Brytanią zostanie objęty formalnościami celnymi, a przedsiębiorcy, którzy będą chcieli kontynuować taką wymianę, będą zobowiązani do ich dopełnienia.

Każdy przedsiębiorca zamierzający dokonywać obrotu towarowego z państwami spoza Unii Europejskiej (tzw. państwami trzecimi) musi posiadać numer EORI.

Więcej w zakładce Agencja Celna - Brexit