BLOG

Fakty i mity na temat transportu międzynarodowego

Kategoria: Blog

fakty i mity

Coraz więcej polskich firm korzysta z międzynarodowych usług transportowych. Nadal jednak istnieje wiele nie do końca prawdziwych opinii, tzw. mitów, na temat transportu międzynarodowego. W tym artykule obalamy najczęściej powtarzane mity i wyjaśniamy, jaka jest prawda.

  • MIT: O transporcie międzynarodowym mówimy zawsze, gdy przewóz towaru odbywa się poza granicami Polski.

Jakie są fakty? O przewozach międzynarodowych nie mówimy zawsze wtedy, gdy pojazd wraz z towarem przekracza granice naszego państwa. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, zatem zgodnie z zapisami prawa, gdy transport odbywa się na terenie UE, mówimy o transporcie wewnątrzwspólnotowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w art. 83 ust. 3 pkt. 1 ustawy o VAT, która dokładnie charakteryzuje tego typu przewozy.

  • MIT: Popyt na transport międzynarodowy spada.

Jakie są fakty? Wiele osób uważa, że nadchodzi trudny okres dla transportu międzynarodowego oraz firm spedycyjnych, które świadczą usługi z tego zakresu ze względu na spadek koniunktury. Tymczasem okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. Z roku na rok przewożonych jest coraz więcej towarów. Chwilowy spadek można było zauważyć w czasach kryzysu gospodarczego w 2008 roku, jednak później wszystkie dane wskazywały sukcesywny wzrost. Dotyczył on w znacznej mierze transportu drogowego, w mniejszym stopniu morskiego i kolejowego.

  • MIT: Międzynarodowy transport lądowy jest zastępowany przez transport powietrzny.

Jakie są fakty? Chociaż rzeczywiście lotnictwo współcześnie również sukcesywnie się rozwija, to jednak nic nie wskazuje na to, aby przewóz samolotowy mógł w jakikolwiek sposób zagrażać transportowi lądowemu. Przemawiają za tym zarówno względy ekonomiczne, jak i logistyczne. Drogą lądową można przewieźć zdecydowanie więcej towarów i znacznie taniej, co jest najważniejszym argumentem.

  • MIT: Transport międzynarodowy to domena wyłącznie dużych przedsiębiorstw.

Jakie są fakty? Współczesne trendy globalizacyjne sprawiły, że polskie firmy, nawet te z sektora MŚP myślą o swoim biznesie bardziej perspektywicznie i nie ograniczając się wyłącznie do rynku krajowego. Dlatego też z międzynarodowych usług transportowych korzystają praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa bez względu na ich rozmiar czy specyfikę działania. Profesjonalne firmy transportowe i spedycyjne zapewniają kompleksowe wsparcie różnych przedsiębiorstwom, dzięki czemu przewóz towarów do różnych krajów jest zdecydowanie prostszy i sprawniejszy.