Transport towarów

Transport krajowy i międzynarodowy jest działalnością wymagającą nie tylko doświadczenia i umiejętności praktycznych, lecz także profesjonalnego zaplecza specjalistycznych pojazdów ciężarowych.

Jako wiodąca firma transportowa w Poznaniu, oferujemy swoim Klientom przewozy towarowe na najwyższym poziomie bezpieczeństwa i w możliwie najkrótszym czasie. Zajmujemy się przewozem ładunków różnego typu, w tym również towarów niebezpiecznych.

Przewóz ADR

W ramach naszych usług transportowych zajmujemy się również przewozem ADR czyli transportem towarów niebezpiecznych. Zapewniamy, iż transport ADR odbywa się zgodnie z ustaleniami zawartymi w europejskiej umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r., opracowanej i wydanej przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego.

Poszanowanie norm i przepisów zawartych w umowie ADR pozwala zmniejszyć możliwość wystąpienia wypadków podczas transportu ADR oraz zminimalizować ich ewentualne następstwa. Nasi kierowcy mają odpowiednią wiedzę z zakresu konkretnych zasad przewozu towarów niebezpiecznych. Posiadają również informacje niezbędne w przypadku postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Dysponujemy samochodami odpowiednio przystosowanymi do przewozu ADR oraz posiadamy świadectwa dopuszczenia pojazdów ADR potwierdzające spełnienie przez pojazd wymagań niezbędnych do bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych.