Transport międzynarodowy – nowoczesna flota pojazdów” na „Transport międzynarodowy - przewóz ładunków niebezpiecznych

Transport międzynarodowy i krajowy jest działalnością wymagającą nie tylko doświadczenia i umiejętności praktycznych, lecz także profesjonalnego zaplecza specjalistycznych pojazdów ciężarowych. W naszej flocie znajdziesz nowoczesne ciężarówki o różnej ładowności, wśród nich także specjalistyczne auta przystosowane do transportu towarów o specyficznych wymaganiach.

Jako wiodąca firma z siedzibą w Poznaniu zajmująca się transportem towarowym, oferujemy swoim klientom przewozy towarowe na najwyższym poziomie bezpieczeństwa i w możliwie najkrótszym czasie. Zajmujemy się przewozem ładunków różnego typu, w tym również towarów niebezpiecznych. Nasi kierowcy dysponują wymaganymi uprawnieniami do świadczenia przewozów ADR.

Aby transport towarów przebiegał sprawnie, jego przebieg musi zostać właściwie zaplanowany. Dlatego firma Maximus zatrudnia wykwalifikowanych pracowników zajmujących się logistyką, spedycją, organizacją transportów oraz czuwających nad ładunkami trafiającymi do magazynów. Przewozy towarowe dotyczą wielu różnorodnych branż, dlatego zawsze proponujemy klientom rozwiązania, które będą najlepiej odpowiadać ich potrzebom.

Przewóz ADR

W ramach przewozów towarowych zajmujemy się również przewozem ADR czyli transportem towarów niebezpiecznych. Zapewniamy, że przewóz ADR odbywa się zgodnie z ustaleniami zawartymi w europejskiej umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie 30 września 1957 r., opracowanej i wydanej przez Europejski Komitet Transportu Wewnętrznego.

Poszanowanie norm i przepisów zawartych w umowie ADR pozwala zmniejszyć możliwość wystąpienia wypadków podczas transportu towarów niebezpiecznych oraz zminimalizować ich ewentualne następstwa. Nasi kierowcy mają odpowiednią wiedzę z zakresu konkretnych zasad przewozu takiego ładunku. Są również przeszkoleni, jak zachować się w sytuacjach awaryjnych, aby zminimalizować ich skutki.

Dysponujemy samochodami odpowiednio przystosowanymi do przewozu ADR oraz uzyskaliśmy świadectwa dopuszczenia pojazdów potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych do bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych.