Deklaracja Intrastat — progi statyczne

Zgodnie z przepisami prawa celnego do przekazania informacji w ramach systemu Intrastat zobowiązane są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które jednocześnie są podatnikami VAT i zajmują się wymianą towarów z krajami spoza Unii Europejskiej. O zobowiązaniu decyduje także wartość przywozu lub wywozu. Stosowane progi są każdorazowo ustalane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a wartości są odmienne dla przywozu i wywozu. Rozróżnia się przy tym progi podstawowe i progi szczegółowe.

Próg podstawowy to pierwszy próg statystyczny. To właśnie jego przekroczenie stanowi zobowiązanie do złożenia sprawozdania w ramach systemu Intrastat. Jeśli przekroczysz próg podstawowy, automatycznie zostaniesz zobowiązany do tego, aby w kolejnym miesiącu sprawozdawczym złożyć stosowną deklarację.

Z kolei próg szczegółowy jest wyznaczany na znacznie wyższym poziomie niż próg asymilacji. Po jego przekroczeniu musisz złożyć bardziej szczegółową formę deklaracji, która wymaga udzielenia dodatkowych informacji. Nasze usługi mają kompleksowy charakter, dlatego oferujemy również wsparcie dotyczące obsługi celnej i stosowanych w jej trakcie procedur. W razie wątpliwości na temat Twojej sytuacji zachęcamy do kontaktu. Udzielimy odpowiedzi na pojawiające się pytanie i pomożemy w dopełnieniu formalności. Zapraszamy do współpracy.

 

 

01.01.2019-31-12-2021

Próg podstawowy

Próg szczegółowy

dla przywozu

4 000.000 zł

  65.000.000 zł

dla wywozu

2 000.000 zł

108.000.000 zł

 

01.01.2017-31-12-2018

Próg podstawowy

Próg szczegółowy

dla przywozu

3 000.000 zł

50.000.000 zł

dla wywozu

2 000.000 zł

93.000.000 zł

 

01.01.2015-31.12.2016

Próg podstawowy

Próg szczegółowy

dla przywozu

3 000.000 zł

42.000.000 zł

dla wywozu

1 500.000 zł

76.000.000 zł

  

01.01.2014-31.12.2014

Próg podstawowy

Próg szczegółowy

dla przywozu

1 500.000 zł

42.000.000 zł

dla wywozu

1 500.000 zł

76.000.000 zł

 

             01.01.2013-31.12.2013

Próg podstawowy

Próg szczegółowy

dla przywozu

1 100.000 zł

42.000.000 zł

dla wywozu

1 100.000 zł

76.000.000 zł

     

 

01.01.2012-31.12.2012

Próg podstawowy

Próg szczegółowy

dla przywozu

1 100.000 zł

36.000.000 zł

dla wywozu

1 100.000 zł

76.000.000 zł

     

 

01.01.2009-31.12.2011

Próg podstawowy

Próg szczegółowy

dla przywozu

1 000.000 zł

33.000.000 zł

dla wywozu

1 000.000 zł

60.000.000 zł