Praca w zawodzie spedytora

Termin spedytor pochodzi z języka włoskiego, od słowa „spedizione”, które możemy przetłumaczyć jako wysyłka lub dostawa. Spedycja wchodzi w skład logistyki, jednak spedytor nie jest logistykiem i zajmuje się węższym zakresem działań. Określenie spedytor odnosi się zarówno do pojedynczej osoby pracującej w tym zawodzie, jak również całej firmy specjalizującej się w organizacji krajowego lub międzynarodowego transportu towarów. Firma Maximus obsługuje swoich klientów kompleksowo, zapewniając zarówno transport, jak i spedycję w Polsce i za granicą.

Jakie cechy są przydatne w zawodzie spedytora?

Spedycji międzynarodowej i wymaga pewnych predyspozycji oraz określonych cech charakteru, takich jak dokładność, odpowiedzialność, cierpliwość, zdolność koncentracji czy odporność na stres. Przydatna jest również umiejętność działania w zespole, ponieważ spedytor pracuje zarówno z ludźmi wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Współpraca z klientem nie zawsze jest prosta i przyjemna. W przypadku pilnych zleceń, często na pierwszy plan wysuwają się emocje, dlatego osoba, która koordynuje transport, powinna potrafić neutralizować konflikty w zarodku i wyjaśniać nieporozumienia. Jest to doskonała ścieżka kariery dla osób, które lubią kontakt z ludźmi, wykazują się asertywnością i cenią sobie dużą samodzielność w działaniu. Konieczność pracy pod presją czasu i podejmowania właściwych decyzji wymaga od spedytora wysokiej pewności siebie. Pomimo dużej odpowiedzialności oraz pracy często poza wyznaczonymi godzinami, także w godzinach nocnych, niedziele i święta, jest to zawód przynoszący wiele satysfakcji. Wiąże się również z niezłymi zarobkami. Wynagrodzenie spedytora, oprócz kwoty bazowej obejmuje również premie.

Czym zajmuje się spedytor?

Głównym zadaniem spedytora jest organizacja transportów zleconych przez klientów. Osoba zatrudniona na tym stanowisku przyjmuje zlecenia, przygotowuje ofertę, a następnie organizuje warunki przewozu. Przygotowuje również niezbędną dokumentację transportową, uzupełnia druki celne i prowadzi rozliczenia z wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w realizacji przewozu. Do podstawowych obowiązków osoby pracującej w zawodzie spedytora należy:

  • doradztwo spedycyjne i pośrednictwo między zleceniodawcą a przewoźnikiem,
  • przygotowywanie umów przewozowych i innej  dokumentacji niezbędnej do realizacji przewozu,,
  • zawieranie umów z firmami realizującymi usługi przewozowe,
  • dobór właściwych środków transportu do przewozu ładunku,
  • rozwiązywanie problemów kierowców na trasie,
  • zdobywanie ewentualnych zezwoleń na przewóz towaru,
  • monitorowanie załadunku i rozładunku towarów.

Spedytor od początku do końca dba o właściwą organizację i realizację przewozu. Musi być również otwarty na ciągłą naukę i poszerzanie swojej wiedzy, ponieważ przepisy nieustannie się zmieniają. Dotyczy to również, a może w szczególności zwiększania kompetencji językowych. Od spedytorów wymagana jest dobra znajomość przynajmniej jednego języka, najczęściej angielskiego. Pomaga również znajomość języków, takich jak francuski, niemiecki czy rosyjski.