BLOG

Pojazdy przystosowane do przewozu ładunków ADR

Kategoria: Blog

przewóz

W Polsce przewozu materiałów niebezpiecznych stanowią ok. 10% wszystkich przewożonych ładunków w transporcie lądowym, przy czym najczęściej istnieje konieczność przewozu paliw płynnych, czyli benzyny i oleju napędowego. Tego rodzaju materiały muszą być przewożone w specjalnie przystosowanych do tego pojazdach, np. cysternach lub samochodach ciężarowych (w zależności od rodzaju materiału niebezpiecznego).

Dokładna specyfikacja pojazdów przeznaczonych do przewozu ADR wynika z przepisów zawartych w umowie ADR (część 9), Ustawie o przewozie materiałów niebezpiecznych oraz Ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych

Do przewozu materiałów niebezpiecznych mogą być użyte różne pojazdy samochodowe i zespoły pojazdów, oprócz motocykli (w tym zespołu składającego się z motocykla i naczepy). Zespół pojazdów może składać się z wyłącznie jednej naczepy lub przyczepy. W naszym kraju dopuszcza się również przewóz ładunków niebezpiecznych (takich jak m.in. paliwa do silników Diesla, materiały utleniające używane jako nawozy sztuczne, materiały trujące stosowane jako środki ochrony roślin) zespołem pojazdów składającym się z ciągnika rolniczego i naczepy. Jest to jednak możliwe wyłącznie w przypadku, gdy ładunki te znajdują się w opakowaniach i niewielkich ilościach.

W zależności od masy całkowitej pojazdu samochodowego istnieje konieczność zastosowania ogranicznika prędkości (przykładowo, dla 12 ton pojazd nie powinien przekraczać 90 km/h). Co więcej, pojazdy samochodowe i naczepy stosowane do przewozów ADR powinny być wyposażone w układy hamulcowe, których budowa i skuteczność jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Regulaminie EKG nr 13. Co więcej, każdy taki pojazd musi być też wyposażony zgodnie z przepisami w odpowiedni sprzęt awaryjny i gaśnice.

Samochody ciężarowe przystosowane do przewozu ADR firmy Maximus

Tabor firmy Maximus składa się z samochodów ciężarowych marki MAN, które są odpowiednio przystosowane do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR. Oprócz wyposażenia wynikającego z norm prawnych mają też systemy nawigacji GPS, umożliwiający stały monitoring transportu i zapewniający bezpieczeństwo przewożonego ładunku.

Załadunek może być dokonywane z boku, z góry lub z tyłu pojazdu, co znacznie usprawnia cały proces. Część z nich posiada też system pneumatycznego podnoszenia dachu na czas załadunku i windę hydrauliczną.