BLOG

Załadunek i wyładunek jako etapy procesu spedycyjnego

Kategoria: Blog

załadunek

 

Krajowy i międzynarodowy transport towarów to podstawa działalności firm spedycyjnych. Dzięki nim zleceniodawcy, czyli m.in. producenci, mogą dostarczać swoim odbiorcom różne towary, nie martwiąc się o formalności związane z całym procesem logistycznym. Do zadań firm spedycyjnych może także należeć załadunek i rozładunek towarów, choć tę kwestię reguluje spisana pomiędzy zleceniodawcą i wykonawcą umowa. Wyjaśniamy, jak powinien wyglądać załadunek i rozładunek towarów w procesie spedycyjnym.

Na czym polegają usługi spedycyjne?

Usługi spedycyjne cieszą się rosnącą popularnością. Pozwalają na kompleksową organizację transportu różnych towarów zgodnie z zapotrzebowaniem. Usługi świadczone są na zlecenie, po zawarciu umowy spedycyjnej m.in. z osobą fizyczną lub osobą prawną. Spedytor może świadczyć także usługi spedycyjne na własne potrzeby. W sporym uproszczeniu – spedycja to odpowiednia organizacja transportu różnego rodzaju ładunków, której celem jest bezpieczne i zgodne np. z przepisami celnymi dostarczenie ich we wskazane przez zleceniodawcę miejsce. Usługi spedycyjne mogą być świadczone m.in. w kraju oraz za granicą.

Jakie czynności wchodzą w zakres działania spedytora?

Proces spedycyjny dzieli się na kilka etapów, wśród których wyróżniamy m.in. czynności wykonywane przez spedytora tzw. spedycję właściwą oraz czynności dodatkowe, które są przez niego organizowane. Efektywny łańcuch dostaw, który ma bezpośredni związek z szeroko pojętą logistyką oraz spedycją uwzględnia czynności przemieszczania ładunków. Zaliczamy do nich czynności, za których wykonanie odpowiedzialny jest spedytor, czyli m.in. załadunek oraz wyładunek towarów. To niezwykle ważne etapy procesu spedycyjnego, które muszą odbywać się z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, jak również przebiegać w sposób efektywny i nieobarczony zbędną stratą czasu.

Załadunek i wyładunek towarów jako etapy procesu spedycyjnego

Usługi spedycyjne ze względu na swoją specyfikę uwzględniają szereg różnych czynności. Oprócz wystawiania przez spedytora niezbędnej dokumentacji i kompleksowej organizacji przewozu towar nie może dotrzeć do miejsca docelowego, jeżeli nie zostanie załadowany na środek transportu, a następnie wyładowany u odbiorcy lub w miejscu magazynowania. Z tego względu dokładamy wszelkich starań, aby Państwa zlecenia były realizowane nie tylko w pełni profesjonalny, ale również szybki sposób. Dbamy o ciągłość łańcucha dostaw, redukując ewentualne przestoje oraz dbając o to, aby zlecenia transportowe odbywały się bez dodatkowych kosztów. W sytuacji, gdy załadunek naszych pojazdów okazuje się czasochłonny i generuje dodatkowe koszty, usługi transportowe realizujemy za pomocą taboru przewoźników, z którymi podpisaliśmy umowy spedycyjne. Przestrzegamy niezbędnych zasad bezpieczeństwa oraz korzystamy ze sprzętu, który znacząco usprawnia oraz przyśpiesza załadunek i wyładunek towarów.